Ian & Lynn


Voor mijn kleine deugenieten Ian & Lynn, de oogappels van opa en oma.
Die kleine nooit aflatende kapoenen bruisend van energie.
Soms heel braaf en stil , naar een tekenfilmpje kijkend en genietend.
Soms ondoenbaar druk.
Dan weer engeltjes ongelooflijk lief.

Deze kinderen zijn onze toekomst, zij zullen in hun verdere leven nog
heel wat technische evoluties doormaken, en moderne communicatiemiddelen gebruiken.
Vandaar deze website, zij kunnen dan met hun vriendjes o.a. foto's delen,
en later hun vreugde en belevenissen hier neerschrijven en aan de wereld kenbaar maken.

Dan is er opa , hoe kijkt die ertegen aan ?
Rustig de situatie bekijkend, heeft hij deze site opgebouwd.
In de eerste plaats voor zijn kleinkinderen,
in de hoop dat zij het werk later verder zetten.

Website's bouwen is een boeiende creatieve bezigheid,
de hulpmiddelen om site's te ontwikkelen, kennen een snelle evolutie.
Vandaar dat het ook de bedoeling is om deze webstek als testplatform
van deze technieken steeds verder uit te bouwen.

Opa 14 september 2005.

Winnie